RSS
A A A
SmodBIP

Witamy na stronie ...

Dane adresowe:


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSW
ul. Cieplicka 69-71
58-560 Jelenia Góra


Rachunki bankowe obowiązujące od 2 lutego 2015 r.:

Numer rachunku bieżącego:
20 1130 1033 0018 8182 6420 0001
Bank Gospodarstwa Krajowego
Oddział we Wrocławiu
ul. Malarska 26
50 – 111 Wrocław

Numer rachunku Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych:
90 1130 1033 0018 8182 6420 0002
Bank Gospodarstwa Krajowego
Oddział we Wrocławiu ul. Malarska 26
50 - 111 Wrocław


Numer rachunku inwestycyjnego:
63 1130 1033 0018 8182 6420 0003
Bank Gospodarstwa Krajowego
Oddział we Wrocławiu
ul. Malarska 26
50 - 111 Wrocław


email: sekretariat@szpitalmsw.net
strona internetowa: www.szpitalmsw.net
Sekretariat : 75 64 35 700; faks 075 64 35 741
Izba przyjęć: 75 64 35 705
Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych 75 64 35 733
Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży: 75 64 35 788
Poradnia Terapii Uzależnień : 75 64 35 772
Poradnia Rehabilitacyjna: 75 64 35 746
Poradnia Logopedyczna: 75 64 35 744

Oddział Dzienny Psychiatryczny 75 64 35 735
Oddział Dzienny Psychiatryczny Rehabilitacyjny dla Dorosłych 75 64 35 735
Oddział Dzienny Psychiatryczny Rehabilitacyjny dla Dzieci i Młodzieży 75 64 35 788


Centrum Usług Medycznych i Profilaktyki Zdrowotnej „Przedwiośnie”
ul. Górnicza 22, 58-530 Kowary
strona internetowa: www.przedwiosnie.eu
Recepcja: 75 718 22 03

Aktualności

Ogłoszenie o sprzedaży

07.07.2015

SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSW w Jeleniej Górze informuje, że sprzeda urządzenia.


Szczegółowe informacje w załączonym pliku:
Pobierz plik


Ogłoszenie o zatrudnieniu

19.06.2015

SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSW w Jeleniej Górze zatrudni nw. personel do pracy przy pacjentach ZUS (psychosomatyka) w CUMiPZ „Przedwiośnie” w Kowarach:


• Specjalistę psychiatrii lub lekarza w trakcie specjalizacji z psychiatrii
• Lekarzy ( bez względu na rodzaj specjalizacji) na pełnienie dyżurów lekarskich (ze specjalizacją lub bez specjalizacji)
• Magistra fizjoterapii
• Pielęgniarski na dyżury w systemie 12 godzinnym
• Muzykoterapeutę
• Choreoterapeutę
• Terapeutę zajęciowego
• Psychologa, specjalistę psychologii klinicznej, psychoterapeutę (lub w trakcie szkolenia prowadzącego do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty)


Oferty wraz z propozycją stawki godzinowej za świadczone usługi oraz dokumentami potwierdzającymi kwalifikacje min. dyplomy ukończenia studiów, dyplomy specjalizacji i inne, prawo wykonywania zawodu - należy składać w terminie do dnia 26 czerwca 2015 roku na adres szpitala lub osobiście do sekretariatu szpitala ul. Cieplicka 69-71, 58-560 Jelenia Góra, budynek E pok. 114.
Gwarancja zatrudnienia w ramach umów cywilnoprawnych na okres 3 lat - od 28 lipca 2015 roku.


Bliższych informacji udziela Dyrektor Szpitala – Pani Elżbieta Zakrzewska –
tel. 667701 164 oraz Kierownik ds. Pielęgniarstwa Pani Małgorzata Mazurek
tel. 75 64 35 713.
Uwaga:
Praca przy pacjentach ZUS do 26 osób oraz do 6 przy pacjentach komercyjnych


Pobierz plik


Ogłoszenie

05.06.2015

Ogłoszenie dotyczące sprzedaży sprzętu medycznego.


Pobierz plik


Ogłoszenie o zatrudnieniu

02.06.2015

SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSW, zatrudni psychologa do pracy przy projektach realizowanych we współpracy z NGO.


Oferty (CV oraz List motywacyjny) ze stawką godzinową należy składać do sekretariatu szpitala do 12 czerwca 2015 roku.
Szczegółowych informacji udziela Pani Elżbieta Zakrzewska – Dyrektor Szpitala pod nr 667 701 164


Informacja o sprzedaży

25.05.2015

SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSW w Jeleniej Górze sprzeda: drewniane drzwi łukowe, wahadłowe składające się z dwóch skrzydeł. Skrzydła i łuki posiadają elementy szklane. Drzwi są w bardzo dobrym stanie wizualnym.


Szczegóły w załączonym pliku:
Pobierz plik


Ogłoszenie o sprzedaży

08.05.2015

SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSW w Jeleniej Górze informuje, że sprzeda urządzenia medyczne.


Szczegóły w załączonym pliku:
Pobierz plik


Informacja

30.04.2015

Dam pracę

27.01.2015

Szpital Specjalistyczny MSW w Jeleniej Górze zatrudni pielęgniarkę do Poradni Zdrowia Psychicznego.
Bliższych informacji udziela:
Małgorzata Mazurek tel: 75 64 35 713


Dam pracę

09.01.2015

Szpital Specjalistyczny MSW w Jeleniej Górze zatrudni

  • specjalistę psychiatrę
  • specjalistę psychiatrę dzieci i młodzieży

do pracy w OLN, DORP da dzieci i młodzieży, PZP dla dzieci i młodzieży oraz do pracy w oddziałach dziennych.
Bliższych informacji udziela:
Dyrektor Elżbieta Zakrzewska tel: 667 701 164


Polityka jakości

02.02.2012

    Celem Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego MSW w Jeleniej Górze jest świadczenie usług medycznych w zakresie leczenia i profilaktyki czynnościowych zaburzeń nerwicowych, a także ostrych reakcji na stres. Naszym zadaniem jest niesienie pomocy szczególnie osobom po przeżyciach traumatycznych oraz wykonujących codzienne obowiązki służbowe z narażeniem własnego życia i zdrowia. Zdecydowana większość pacjentów szpitala to czynni funkcjonariusze służb mundurowych. Usługi medyczne świadczymy na wysokim poziomie zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi, dbając o godność pacjentów, a także zapewniając im i personelowi przyjazne oraz bezpieczne warunki pobytu i pracy.
Opublikował: Przemysław Łysko
Publikacja dnia: 03.02.2015
Podpisał: Tomasz Dobrzański
Dokument oglądany razy: 132 536